Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ

Πολλοί διαπιστώνουν ότι το να παίρνουν μέρος σε ομαδικό διαλογισμό σε τακτική βάση για παγκόσμια υπηρεσία είναι σημαντικό για την εσωτερική δύναμη και την ενότητα της ομάδας εργασίας. Εργαζόμενοι με πνευματικές ενέργειες και το συσχετισμό τους με την καθημερινή, φυσική ζωή, τα άτομα και οι ομάδες βοηθούν να προετοιμαστεί η υποκειμενική ατμόσφαιρα του πλανήτη και δημιουργούν ένα κλίμα για την εποικοδομητική αλλαγή στον κόσμο και στις κοινότητές μας.

Οι περισσότεροι από τους ακόλουθους διαλογισμούς για την παγκόσμια υπηρεσία έχουν χρησιμοποιηθεί από ομάδες σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. Προσφέρονται στους ανθρώπους καλής θέλησης παντού:

Ομάδα Διαλογισμού Καλής Θέλησης: Κάθε Τετάρτη χρησιμοποιείται από τα μέλη της ομάδας ένα περίγραμμα διαλογισμού για να ενισχύσει και να κινητοποιήσει την καλή θέληση στον κόσμο. Η Καλή Θέληση αποτελεί μια ισχυρή και δημιουργική ενέργεια που ήδη υπάρχει σε κάθε κοινωνία. Η επίλυση των επειγόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα εξαρτάται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, από την αξιοποίηση και ενδυνάμωση αυτής της ενέργειας.

Δώδεκα Πνευματικά Φεστιβάλ: Η ώρα της πανσελήνου είναι μια περίοδος, που οι πνευματικές ενέργειες είναι μοναδικά διαθέσιμες, διευκολύνοντας μια πιο αρμονική σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και την πνευματική Ιεραρχία. Οι ενέργειες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή σε αυτά τα δώδεκα πνευματικά φεστιβάλ μπορούν να γειωθούν κατά την περίοδο της νέας σελήνης, όπου και μας δίνεται η ευκαιρία να εστιάσουμε στο πώς εκδηλώνεται το Σχέδιο και στους πολλούς τρόπους με τους οποίους η «δύναμη της μιας Ζωής» και «η αγάπη της μίας Ψυχής» εργάζονται μέσω των εξυπηρετητών του κόσμου.

Κύκλος των Συνδιασκέψεων: Μια πρωτοβουλία οραματισμού που χρησιμοποιεί τη δύναμη της φωτισμένης σκέψης για να συμβάλει στη δημιουργία ενός θετικού νοητικού κλίματος για τις συνδιασκέψεις που διενεργούνται πάνω σε συγκεκριμένα παγκόσμια προβλήματα.

Προβλήματα της Ανθρωπότητας: Μια σειρά μελετών για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα