Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ

Η Καλή Θέληση είναι μία από τις πιο βασικές πνευματικές ιδιότητες της ανθρώπινης ύπαρξης και το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό στην καρδιά της κάθε ανθρώπινης κοινότητας.

Οι άνθρωποι της καλής θέλησης είναι εκείνοι που σκέφτονται και δρουν με ένα μέτρο αγαπητικής  κατανόησης και ενδιαφέρονται για την ευημερία όλων. Η ενέργεια της καλής θέλησης είναι δυνητικά μια ισχυρή δύναμη για την κοινωνική αλλαγή – ακόμη η ισχύς της παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρισμένη και υποχρησιμοποιείται. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση προωθεί την κατανόηση αυτής της ενέργειας και το ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη μιας νέας ανθρωπότητας.

Είναι η στοχαστική, προγραμματισμένη δράση των δικτύων της καλής θέλησης που οδηγεί στην απάντηση όλων των προβλημάτων της εποχής μας: από τη φτώχεια, τις δηλητηριασμένες φυλετικές σχέσεις και την καταστροφή του περιβάλλοντος μέχρι την συναισθηματική πνευματικότητα, την απελπισία στην σκέψη του μέλλοντος, και τις κρίσεις του υλισμού και του εγωισμού. Οι άνθρωποι της καλής θέλησης από όλους τους πολιτισμούς, θρησκείες και επαγγέλματα δημιουργούν, μέσα από τα λόγια και τις πράξεις τους, έναν νέο κόσμο όπου ο μερισμός, η συνεργασία και οι ορθές σχέσεις ριζώνουν και εξαπλώνονται. Ποτέ πριν στην ιστορία του πλανήτη η καλή θέληση δεν ήταν τόσο ενεργή.

Η διαφοροποίηση και η ποικιλία των πρωτοβουλιών σημαίνει ότι οι άνθρωποι της καλής θέλησης δεν μπορούν ποτέ να οργανωθούν σε ένα ενιαίο κίνημα ή δίκτυο. Κάθε κοινότητα έχει τους ανθρώπους της, της καλής θέλησης. Είναι η καλοσύνη και η αγάπη, στις πιο βασικές ανθρώπινες εκφράσεις τους, που οδηγούν τη δυναμική της αλλαγής, αμφισβητώντας όλες τις συνήθειες της χωριστικής σκέψης και δράσης. Η αναγνώριση της μεγάλης αφθονίας της δράσης της καλής θέλησης - όπως υπάρχει σήμερα - και τα αναρίθμητα κινήματα που αντλούν από την ενέργεια της καλής θέλησης αλλάζουν τον τρόπο που παρατηρούμε το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι ενδυναμωτική και μας δίνει τους λόγους για τους οποίους η ελπίδα και η πίστη στο μέλλον μπορούν να αναπτυχθούν. Πραγματικά, η  καλή θέληση έχει τη δυνατότητα να γίνει η κεντρική ιδέα ενός νέου πολιτισμού της ολότητας.

Για να φέρουμε τη νέα ημέρα και την ανθρώπινη ευημερία, η οποία θα είναι και η πνευματική μας γέννηση, χρειαζόμαστε μια βαθύτερη αίσθηση της πραγματικότητας βασισμένη σε πνευματικές αξίες και μια νέα αντίληψη της ανθρωπότητας ως μονάδα της θείας ζωής μέσα σε ένα μεθοδικό και αποφασιστικό σύμπαν. Οι ακόλουθες έξι αναγνωρίσεις μπορούν να αποτελέσουν την βάση για αυτή την βαθύτερη κατανόηση:

 1. Η ανθρωπότητα δεν ακολουθεί μια τυχαία ή ανεξερεύνητη πορεία – υπάρχει ένα Σχέδιο. Αυτό το Σχέδιο υπήρχε πάντα και είναι μέρος του μεγαλύτερου σχεδίου του Κόσμου. Το Σχέδιο έχει εκπονηθεί δια μέσου της εξελικτικής διαδικασίας του παρελθόντος και λόγω της ειδικής ώθησης που του δίνεται κατά διαστήματα από τους μεγάλους ηγέτες, τους δασκάλους και τους διαισθητικούς της ανθρώπινης φυλής. Αυτό οδηγεί στην δεύτερη αναγνώριση.
 2. Υπάρχει μια εσωτερική πνευματική κυβέρνηση του κόσμου, που οδηγείται από φωτισμένα όντα των οποίων οι ιδέες εμπνέουν ολόκληρη την διορατική εξελικτική πρόοδο στην ανθρώπινη συνείδηση. Αυτά τα όντα είναι γνωστά με διαφορετικά ονόματα όπως η πνευματική Ιεραρχία, η κοινωνία των Φωτισμένων Διανοιών ή ο Χριστός και η Εκκλησία του, σύμφωνα με διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις. Η ανθρωπότητα δεν αφήνεται ποτέ χωρίς πνευματική καθοδήγηση ή κατεύθυνση στο πλαίσιο του Σχεδίου
 3. Υπάρχει μία ευρέως διαδεδομένη προσδοκία ότι πλησιάζουμε στην «Εποχή του Μαϊτρέγια», όπως είναι γνωστή στην Aνατολή, όταν ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος και ο παρών αρχηγός της Πνευματικής Ιεραρχίας, ο Χριστός, θα επανεμφανιστεί στην ανθρωπότητα για να ηχήσει την κεντρική νότα της νέας εποχής. 
 4. Υπάρχουν εκατομμύρια διανοητικά άγρυπνων ανδρών και γυναικών σε όλα τα μέρη του κόσμου που είναι σε επαφή με το Σχέδιο, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα και εργάζονται για να του δώσουν έκφραση. Είναι άνθρωποι στους οποίους η συνείδηση της ανθρωπότητας ως μια αλληλοεξαρτώμενη μονάδα είναι ζωντανή και ενεργή. Θεωρούν τα πολλά διαφορετικά εθνικά, θρησκευτικά και κοινωνικά συστήματα στα οποία υπηρετούν ως μοντέλα διεύρυνσης της ανθρώπινης συνείδησης και τρόπους με τους οποίους η ανθρωπότητα μαθαίνει τα αναγκαία μαθήματα. Μέσω του ζωντανού παραδείγματός τους, δίνουν στην ανθρωπότητα ένα νέο και καλύτερο όραμα του πως η ζωή θα έπρεπε να είναι. 
 5. Η καρδιά της ανθρωπότητας ηχεί. Η εποχή μας είναι αξιοσημείωτη για την ανάπτυξη της καλής θέλησης και της αλτρουιστικής προσπάθειας. Όλες οι κρίσεις, οι πόλεμοι και οι καταστροφές του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα στάθηκαν ανίκανες να συντρίψουν το ανθρώπινο πνεύμα. 
 6. Το Σχέδιο για την ανθρωπότητα είναι βασισμένο στις αρχές του μερισμού, της συνεργασίας, της αδελφοσύνης σε πράξη, των ορθών σχέσεων μεταξύ όλων των ανθρώπων και μεταξύ των εθνών και της καλής θέλησης σε δράση.

Αυτές οι πεποιθήσεις δίνουν μια νέα διάσταση στην πνευματική πραγματικότητα και μια πλατύτερη προοπτική στις παρούσες κρίσεις μας. Παρέχουν την ευκαιρία για συνεργασία με την πνευματική εξέλιξη της ανθρωπότητας και αυξάνουν την ικανότητά μας για ελευθερία.

Δεν υπάρχει καμία ομάδα τόσο ικανή να εξασφαλίσει ότι η ανθρωπότητα θα επιτύχει αυτό τον τόσο δύσκολο στόχο, σαν αυτή των ανδρών και γυναικών καλής θέλησης. Υπό τον όρο ότι μπορούν να υπερνικήσουν την αδράνεια, βρίσκονται σε θέση κλειδί και απαιτείται μόνο το θάρρος να εκφράσουν καλή θέληση και να αρχίσουν τη δράση για την προετοιμασία ενός νέου παγκόσμιου πολιτισμού.

Οργάνωση

Ιδρύθηκε το 1932 ως μια δραστηριότητα της Lucis Trust και τα προγράμματα και οι δημοσιεύσεις της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης τα διαχειρίζεται μια διεθνή ομάδα που λειτουργεί με έδρα το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη. Δεν υπάρχει καμία ιδιότητα μέλους και τα προγράμματα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης, χωρίς χρέωση. Το έργο χρηματοδοτείται μόνο από εθελοντικές συνεισφορές.

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση είναι μια αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση από το Τμήμα Δημόσιων Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών. Διατηρεί άτυπες σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα εθνικών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση είναι μια δραστηριότητα της Λούσις Τραστ, η οποία είναι στον Κατάλογο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση πιστεύει ακράδαντα ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε να υποστηριχθούν σαν την κυριότερη ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Στόχοι

Στο πλαίσιο της προώθησης της αναγνώρισης της ισχύος της καλής θέλησης στην εποχή μας, Η Παγκόσμια Καλή Θέληση έχει τρεις κύριους στόχους:

 • Να συμβάλει στην κινητοποίηση της ενέργειας της καλής θέλησης μέσω της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω λεπτοφυούς δράσης με τα προγράμματα που βασίζονται στην δύναμη της σκέψης. Στην καρδιά του κάθε ανθρώπου υπάρχει ένα κοίτασμα καλής θέλησης που συνοδεύεται από βαθύτερες ιδιότητες «του πολεμιστή» - τη θέληση για το καλό και τη θέληση για αγάπη
 • Να προωθήσει μια καθολική πνευματική προοπτική για το μέλλον, με επίκεντρο την ιδέα ότι όλες οι θρησκείες σε όλη την ιστορία έχουν προεξοφλήσει μια εποχή ειρήνης και  δικαιοσύνης, που εισάγεται από ένα Παγκόσμιο Διδάσκαλο που ενσαρκώνει θείες αρχές. Η αυξητική τάση καλής θέλησης στον κόσμο σήμερα είναι ένα σημάδι ότι επίκειται η εμφάνιση ενός τέτοιου διδασκάλου, που αναμένεται από διαφορετικές παραδόσεις με ονόματα όπως Χριστός, Κάλκι Αβατάρ, Βοδισάττβα, Κύριος Μαϊτρέγια, Ιμάμης Μαχντί, και Μεσσίας.
 • Να μελετήσει τα αίτία των μεγάλων παγκόσμιων προβλημάτων με τέτοιο τρόπο που να αποκαλύψει οικουμενικές αρχές, πνευματικές πρακτικές και δράσεις που συμβάλλουν στην επούλωση, την μεταμόρφωση και την επίλυση του προβλήματος.

 

Κινητοποιώντας την Καλή Θέληση

Η εστιασμένη και διαφωτισμένη κοινή γνώμη μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανοικοδόμηση του κόσμου, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα μέχρι τώρα. Η σημαντικότερη ανάγκη σήμερα είναι να εκπαιδευτεί η παγκόσμια κοινή γνώμη στη σημασία της καλής θέλησης ως μια ισχυρή δημιουργική ενέργεια και ένας τρόπος ζωής και να κινητοποιήσει τους ανθρώπους παντού να εγκαθιδρύσουν την καλή θέληση σαν την κεντρική νότα του ερχόμενου πολιτισμού της νέας εποχής. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου με:

Συμβουλές και βοήθεια σε άτομα και ομίλους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους στην υπηρεσία.

Συνεργασία στις δράσεις παγκόσμιας υπηρεσίας με άλλους ομίλους.

Υποστήριξη του έργου των Ηνωμένων Εθνών και των Εξειδικευμένων Αντιπροσωπειών του ως την κύρια ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβάνοντας και ένα blog ή μια σελίδα στο Facebook.

Διαλογισμός στην ενέργεια της καλής θέλησης (Ομάδα Διαλογισμού Καλής Θέλησης), ο Κύκλος των Συνεδρίων (συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός θετικού νοητικού κλίματος για τα συνέδρια που λαμβάνουν χώρα πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα της ανθρωπότητας) και τα Δώδεκα Πνευματικά Φεστιβάλ (με επίκεντρο τις πνευματικές ενέργειες που είναι διαθέσιμες εντός του ετήσιου σεληνιακού κύκλου)

Ένα Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

Μια Ιστοσελίδα και δημοσιεύσεις σε πολλές γλώσσες που παρουσιάζουν τις αρχές που διέπουν τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις, και το γεγονός ενός θείου Σχεδίου ως πνευματική πραγματικότητα που εστιάζονται πάνω σε κρίσιμους τομείς των ανθρώπινων υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της θρησκείας, της οικονομίας, της πολιτικής, κ.λπ. Οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες για διανομή.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης, σχόλια και άρθρα, που προβάλλουν την ενέργεια της καλής θέλησης στις παγκόσμιες υποθέσεις. Μια  παγκόσμια πνευματική προσέγγιση σε θέματα της τρέχοντος ενδιαφέροντος.

Τα Φυλλάδια Μελέτης που ασχολούνται με μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου.

Το Φόρουμ της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης κάνει τακτικές συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ετήσιου σεμιναρίου στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη. Μέσω διαλογισμού, ομιλιών και συζητήσεων τονίζεται το έργο των ομάδων και ατόμων πάνω στην  παγκόσμια ανάγκη. Οι ηχογραφήσεις διανέμονται παγκοσμίως.

Η Επανεμφάνιση του Χριστού

Αυτή είναι μια εποχή προετοιμασίας όχι μόνο για ένα νέο πολιτισμό και μια νέα κουλτούρα, αλλά και για τον ερχομό μιας νέας πνευματικής διανομής.

Στο τέλος μιας περιόδου οι ανθρώπινες πηγές και οι καθιερωμένοι θεσμοί φαίνονται ανεπαρκείς να επιλύσουν τις παγκόσμιες ανάγκες και τα προβλήματα. Σε μια τέτοια εποχή η εμφάνιση ενός Διδασκάλου, ενός πνευματικού ηγέτη ή Αβατάρ, αναμένεται και επικαλείται από τις μάζες της ανθρωπότητας σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Σήμερα η επανεμφάνιση του Παγκόσμιου Διδασκάλου, του Χριστού, αναμένεται από εκατομμύρια, όχι μόνο από εκείνους της Χριστιανικής πίστης αλλά από ανθρώπους κάθε πίστης που αναμένουν τον Αβατάρ με άλλα ονόματα – Κύριος Μαϊτρέγια, Κρίσνα, Μεσσίας, Ιμάμης Μαχντί και Βοδισάττβα.

Η διαστρέβλωση και οι παρεξηγήσεις  περιβάλλουν αυτό το κεντρικό γεγονός της θείας απόκρισης στην ανθρώπινη ανάγκη. Αυτό είναι αναπόφευκτο αλλά ασήμαντο. Το γεγονός της μετάβασης σε μια νέα εποχή είναι σημαντικό. Απαιτείται η προετοιμασία από τους ανθρώπους της καλής θέλησης για να παρουσιαστούν νέες αξίες ζωής, νέα πρότυπα συμπεριφοράς, νέες στάσεις ζωής μη-χωριστικότητας και  συνεργασίας, που οδηγούν σε ορθές ανθρώπινες σχέσεις και σε έναν ειρηνικό κόσμο. Ο ερχόμενος παγκόσμιος Διδάσκαλος δεν θα ασχοληθεί κυρίως με το αποτέλεσμα των προηγούμενων λαθών και ανεπαρκειών, αλλά με τις απαιτήσεις ενός νέου πολιτισμού και με την αναδιοργάνωση της κοινωνικής δομής.

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση διανέμει σχετική βιβλιογραφία πάνω σε αυτά τα θέματα. Μια παγκόσμια προσευχή, η Μεγάλη Επίκληση, διανέμεται σε παγκόσμια κλίμακα σε πολλές γλώσσες και διαλέκτους.

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση συνεργάζεται επίσης στην οργάνωση της ετήσιας Παγκόσμιας Ημέρας Επίκλησης, με ειδική εστίαση στη χρήση της Μεγάλης Επίκλησης παγκοσμίως.

Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με την ενέργεια της καλής θέλησης και κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί χωρίς αυτή.

Τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας

Το πρόβλημα εγκαθίδρυσης ορθών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ των εθνών είναι επείγουσας σημασίας σε έναν κόσμο σε κρίση. Το άμεσο πνευματικό πρόβλημα είναι αυτό της αντιστάθμισης της εγωιστικής χωριστικότητας με τη τεχνική της εκπαιδευμένης, επινοητικής, δημιουργικής και πρακτικής καλής θέλησης.

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση παρέχει μια σειρά μελετών για τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρώπινης προόδου. Έμφαση δίνεται περισσότερο πάνω στις υποκρυπτόμενες αιτίες και τις αναδυόμενες τάσεις παρά σε μια πραγματική έρευνα για τα γεγονότα. Ενθαρρύνεται η χρήση του εκπαιδευμένου νου στη στοχαστική σκέψη και το διαλογισμό.

Τα προβλήματα που διαπραγματεύονται στις μελέτες είναι:

 • Η Ψυχολογική Ανανέωση των Εθνών
 • Τα Παιδιά, η Νεολαία και η Εκπαίδευση
 • Το Κεφάλαιο, η Εργασία και η Απασχόληση
 • Οι Εθνικές Μειονότητες
 • Οι Εκκλησίες και η Οργανωμένη Θρησκεία
 • Η Διεθνής Ενότητα

Υπάρχουν πολλά μικρότερα προβλήματα αλλά αυτά είναι τα σημαντικότερα με τα οποία η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή και για τα οποία πρέπει να βρεθούν λύσεις. Αυτό θα γίνει με την εγκαθίδρυση ορθών ανθρώπινων σχέσεων.

Ο σχηματισμός ομάδων μελέτης ενθαρρύνεται έτσι ώστε μέσω μελέτης, συζήτησης και διαλογισμού μπορεί να παραχθεί μια «σκεπτομορφή επίλυσης» και να ξεκινήσουν έτσι δραστηριότητες υπηρεσίας σε τοπικό επίπεδο.

Αντικειμενικοί Στόχοι

Να ενθαρρύνει  τους ανθρώπους καλής θέλησης παντού στον κόσμο να εγκαθιδρύσουν ορθές ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ φυλών, θρησκειών, εθνών και τάξεων.

Να βοηθήσει τους ανθρώπους της καλής θέλησης στη μελέτη των παγκοσμίων προβλημάτων και στην αποτελεσματική εφαρμογή σε αυτά τα προβλήματα της καλής θέλησης, της συνεργασίας και του μερισμού για το κοινό καλό.

Να συνεργαστεί με άλλες οργανώσεις σε εποικοδομητικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παγκόσμια ενότητα, τη σταθερότητα και τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις.

Να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για την εποικοδομητική τρέχουσα δράση στους κύριους τομείς της ανθρώπινης ζωής μέσω τακτικών δημοσιεύσεων σε  ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Να βοηθήσει στην καθιέρωση της καλής θέλησης ως την κεντρική νότα του νέου πολιτισμού.

Να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο κατάλογο με τους ανθρώπους της καλής θέλησης.

Να υποστηρίξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών και των Εξειδικευμένων Αντιπροσωπειών του ως την μεγαλύτερη ελπίδα για έναν ενωμένο και ειρηνικό κόσμο.

Η Παγκόσμια Καλή Θέληση είναι μια δραστηριότητα της Λούσις Τραστ, η οποία ιδρύθηκε το 1922 και είναι ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Μεγάλη Βρετανία. (Charity Nº 216,041)

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα