ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αναγνωρίζοντας ότι «η Ενέργεια ακολουθεί την σκέψη», η Παγκόσμια Καλή Θέληση διατηρεί δεσμούς με ομάδες που εργάζονται υποκειμενικά με την ενέργεια της συνείδησης, καθώς και με ομάδες που χειρίζονται την ενέργεια της καλής θέλησης με περισσότερο συγκεκριμένους τρόπους για την αντιμετώπιση επειγουσών εξωτερικών κρίσεων.

Υποκειμενικό έργο - Μονάδες Υπηρεσίας

Άνθρωποι από όλες τις πνευματικές και  θρησκευτικές παραδόσεις εργάζονται, σήμερα, από κοινού σε ομάδες (μεγάλες και μικρές), υπηρετώντας τη δημιουργία μιας πιο φωτισμένης και στοργικής ανθρώπινης κοινότητας. Σύμφωνα με την παράδοση της προαιώνιας σοφίας αυτό το τεράστιο δίκτυο των ομίλων είναι γνωστό ως «Μονάδες Υπηρεσίας». Συχνά συνδυάζουν μορφές διαλογισμού και προσευχής με τη μελέτη και την πρακτική υπηρεσία. Όλες μαζί οι Μονάδες Υπηρεσίας, από κάθε πολιτισμό στον πλανήτη, σχηματίζουν ένα παγκόσμιο δίκτυο φωτός και  καλής θέλησης. Καθώς οι ομάδες αναγνωρίζουν τις σχέσεις τους η μία με την άλλη, αναμειγνύονται και συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο κίνημα καλής θέλησης, το οποίο είναι πνεύμα σε αντικειμενική εκδήλωση. Σήμερα βλέπουμε αυτό το κίνημα να εμφανίζεται αυθόρμητα σε όλο τον κόσμο, με έναν αυθορμητισμό που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κεντρικής εξουσίας. Εκείνο που δεν χρειάζεται είναι ο οποιοσδήποτε υπερ-οργανισμός που προσπαθεί να κατευθύνει και να επιβάλει την ενότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πολλαπλότητα ζώντων οργανισμών, που διατηρούνται χαλαρά σε συνοχή μεταξύ τους μέσω συνεργασίας, συνεχούς επικοινωνίας και μιας ταυτότητας επιδίωξης και σκοπού.

Οι Μονάδες Υπηρεσίας που αντλούν έμπνευση από τα κείμενα των βιβλίων της Αλίκης Μπέιλη, συχνά οργανώνουν συναντήσεις διαλογισμού για παγκόσμια υπηρεσία κατά την πανσέληνο, καθώς, και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες. Κάθε μονάδα είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη να υπηρετεί, υπό το φως της δικής της κατανόησης. Μία λίστα από ομάδες που συνδέονται χαλαρά με την Παγκόσμια Καλή Θέληση είναι διαθέσιμη εδώ.

Αντικειμενικό έργο - Κοινωνία των Πολιτών

Υπάρχουν σήμερα εκατομμύρια ομάδων που ασχολούνται ενεργά με την οικοδόμηση ενός κόσμου ενότητας, δικαιοσύνης και ειρήνης, από μικρές τοπικές πρωτοβουλίες μέχρι πολυεθνικούς φορείς. Κάθε ομάδα που, στην πραγματικότητα, επιδιώκει να θέσει τις αρχές της συμπόνιας, της αγάπης και της καλής θέλησης σε πρακτική εφαρμογή, μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως «Μονάδα Υπηρεσίας». Αυτές οι μονάδες που υπηρετούν δραστήρια είναι ένα μέρος της «λυτρωτικής δύναμης»  για τον κόσμο. Αξίζουν να υποστηρίζονται και να ενισχύονται με προσευχές και διαλογισμούς, παράλληλα με έμπρακτη στήριξη εκεί όπου χρειάζεται. Μια μικρή λίστα ομάδων προσφέρεται εδώ ως ένα σύμβολο της πλούσιας ποικιλομορφίας των ομίλων υπηρεσίας στον κόσμο.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα