Studiecursus over de Dienst aan het Plan

De geestelijke Hiërarchie van de planeet functioneert door middel van drie hoofd-aspecten; drie “afdelingen” van werk: de afdeling Regering, de afdeling Religie en de afdeling Opvoeding, met zijn onderliggende aspecten van Wetenschap, Filosofie, Psychologie en Cultuur en de Kunsten.

Deze afdelingen worden weerspiegeld in en doorheen alle menselijke aangelegenheden, overal ter wereld. Zodoende vinden alle discipelen die zich voorbereiden op actieve dienst aan de Hiërarchie hun plaats binnen een van de zeven belangrijkste afdelingen van het menselijke leven, ofwel door middel van een rechtstreekse bijdrage, of door het bouwen van een helder  doordringende gedachtevorm en dit door middel van de techniek van occulye meditatie.

De zeven studies werden samengesteld met de bedoeling om te helpen dit gewaarzijn van herkenning en samenwerking te stimuleren. Zij bevatten de meeste van de fundamentele leringen die door de Meester Djwhal Khul werden gegeven en in de boeken zijn vervat die in samenwerking met Alice Bailey werden geschreven. De essentie en het wezen dat samen-hangt met het werk van elk der zeven groepen werd samengebracht, tezamen met wat aanver-want materiaal uit andere bronnen en een voorgestelde speciale meditatievorm. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van elke studie:

BESCHRIJVING (Alle documenten zijn in PDF, klik om te zien of te bewaren)

 
Dienst aan het Plan — Overzicht (folder)
Study Cursus: Het helpen om een gevoel van herkenning en samenwerking met het Plan te bevorderen.
 
STUDIE EEN — DE AFDELING REGERING
Sectie I : Politiek en Staatsmanschap
Sectie II :  Wet en Wetgeving
Sectie III : Economie en Financiën
 
STUDIE TWEE — DE AFDELING RELIGIE
Sectie I : De Nieuwe Wereldgodsdienst en de Universaliteit van Leven
Sectie II : Het Proces van Inwijding in het Leven van God
Sectie III : De Wetenschap van Aanroep en Oproep
 
STUDIE THREE — DE AFDELING OPVOEDING (ALGEMENE OPVOEDING)
Sectie I : Opvoeding, Verleden en Heden
Sectie II : Opvoeding Vandaag
Sectie III : Ontplooiing en Groei van het Kind
Sectie IV : Volwassenen Opvoeding
Sectie V : Het Doel van Toekomstige Opvoeding
af
STUDIE VIER — DE AFDELING OPVOEDING (WETENSCHAP)
Sectie I : De Groep van Wetenschappelijke Dienaren
Sectie II : Subjectieve Aspecten in Wetenschappelijk Werk
Sectie III : Wetenschap en Religie
Sectie IV : De Invloed van de Zevende Straal
Sectie V : Het Gewaad van God
Sectie VI : Drie Belangrijke Ontdekkingen
 
STUDIE VIJF — DE AFDELING OPVOEDING (FILOSOFIE)
Sectie I :  Inleidende Verklaringen
Sectie II : De Middelen van Kennis​
Sectie III : De Aard van Werkelijkheid
Sectie IV : Zekere Fundamentele Wetten van het Universum
Sectie V : Deelname aan de Scheppende Activiteit van Goddelijkheid
Sectie VI : Op Weg naar Synthese
 
STUDIE ZES — DE AFDELING OPVOEDING (PSYCHOLOGIE)
Sectie I : Huidige Psychologie vergeleken met Esoterische Psychologie
Sectie II : Het Veld van 's Mensen Verhoudingen
Sectie  III : Enkele Fundamentele Voorstellen van Esoterische Psychologie
Sectie IV : Wetten en Beginselen
Sectie V : De Hoedanigheden en Karakteristieken van de Zeven Stralen
Sectie VI : Het Verhaal van de Evolutie van het Menselijk Bewustzijn
Sectie VII : De Wetenschap van Psychologie
 

STUDIE ZEVEN — DE AFDELING OPVOEDING (CULTUUR EN DE KUNSTEN)
Sectie I : Cultuur – Het Wezen van een Beschaving
Sectie II : De Overgangsperiode
Sectie III : Vereenvoudiging – Een Nieuwetijds Techniek
Sectie IV : Scheppende Activiteit
Sectie V : Het Trainen van het Scheppend Denkvermogen
Sectie VI : Het Scheppen van Vorm en Structuur voor de Nieuwe Wereldorde