Inleiding

De Arcane School is een school die per briefwisseling werkt en een opleiding biedt in meditatietechnieken en de ontwikkeling van de geestelijke vermogens. De School biedt opeenvolgende studies en meditatie aan, en een praktische opleiding in groepsdienst. Aan de studenten wordt gevraagd om maandelijks een meditatierapport in te vullen met de resultaten van hun dagelijkse meditatie en hun studies.

Over de Arcane School

De school, in 1923 opgericht door Alice A. Bailey, biedt wereldwijd een opleiding (via email of per post) in de wetenschap van de ziel.

Lees Meer

Uittreksels over de Arcane School

Uittreksels uit de boeken van Alice Bailey over de Arcane School:

Lees Meer

Wat is een Esoterische School?

In een esoterische school wordt het verband tussen de ziel, de geestelijke mens, en de persoonlijkheid onderwezen. Dit is voor de student de belangrijkste benaderingswijzen, en zielecontact wordt zijn eerste grote streven.

Lees Meer

Esoterische Training in een Overgangsperiode

Dit artikel werd in 1934 door de Tibetaanse leraar, Djwhal Khul, gedicteerd. Het is te vinden in het boek, Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz. 3-20, dat uitgegeven wordt door Lucis Publishing Company. De nood aan getrainde esoterici is heden even groot.

Lees Meer

Het Werk van de Tibetaanse Meester

Achtergrond en kader van het werk van de Tibetaanse Meester met Alice Bailey.

Lees Meer

Veel gestelde vragen

Over de Arcane School

Lees Meer

Aanvraag voor toetreding

Om de ‘Vragenlijst tot Toetreding’ te ontvangen, richt u dan naar het gepaste hoofdkwartier van de Arcane School.

Lees Meer