De Esoterische betekenis van Lucifer

Er zijn commentaren op het World Wide Web die beweren dat Lucis Trust ooit de Lucifer Trust als naam had. Dit is nooit het geval geweest. Nochtans is er een korte periode van twee of drie jaar geweest, in de eerste jaren van de jaren 1920, toen Alice en Foster Bailey begonnen met het uitgeven van boeken onder hun eigen naam, hebben ze hun beginnende uitgeverij de ‘Lucifer Publishing Company’ genoemd. In 1925 werd deze benaming gewijzigd in ‘Lucis Publishing Company’, en is sindsdien zo gebleven. De namen ‘Lucifer’ en Lucis’ komen voort uit dezelfde stam, waarbij lucis de Latijnse generatief is en licht betekent. De reden waarom de Bailey’s voor die naam kozen weten we niet, maar we kunnen enkel vermoeden dat zij, net zoals de grote lerares H.P. Blavatsky, waar ze zeer veel respect hadden, zochten om een dieper begrip van de opoffering die Lucifer bracht te onthullen. Alice en Foster Bailey ware ernstige studenten en leraren in de Theosofie, een spirituele traditie die Lucifer ziet als een van de Zonne-Engelen, die gevorderde Wezens die volgens de Theosofie eonen geleden neerdaalden (vandaar ‘de val’) vanuit Venus naar onze planeet, om het beginsel van het denkvermogen naar de dier-mens te brengen. In het theosofisch standpunt was het neerdalen van deze Zonne-Engelen geen val in de zonde of ongenade, maar eerder een daad van grote opoffering, zoals gesuggereerd wordt in de naam ‘Lucifer’ wat licht-drager betekent.

Om een artikel over de betekenis van Lucifer te lezen – ‘Instroming en opoffering’, dat verschenen is in The Bacon magazine in september/oktober 1989 – klik hier.