ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ

Μια επιλογή από αποσπάσματα προηγούμενων σεμιναρίων Παγκόσμιας Καλής Θέλησης::

2013 - Σεμινάριο στο Λονδίνο - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ

Session 1 | Session 2 - First Speaker | Session 2 - Second Speaker | Session 2 - Closing remarks

ΗΧΟΣ

Προγράμματα διαθέσιμα για ακρόαση στο διαδίκτυο σε μορφή MP3, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα που σχετίζονται με το έργο της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης:

024 - The New Group of World Servers
057 - The Spirit of Labour
084 - World Goodwill
118 - Serving with Goodwill
128 - Citizenship
148 - The Festival of Goodwill (2003)
161 - The Spirit of Labour
165 - Democracy and the Destiny of the Nations
168 - The United Nations
200 - The Festival of Goodwill (2004)
210 - Values to Live By
216 - Citizenship and Nationalism
221 - The United Nations
273 - The U.N. and its Future Goals
283 - Values to Live By
284 - Spiritual Work of the New Group of World Servers, Part 1
285 - Spiritual Work of the New Group of World Servers - Part 2
302 - Patterns of Meaning — Part 1 (WG Newsletter #1 2006)
303 - Patterns of Meaning, Part 2
324 - What is Life? Part 1 (WG Newsletter #3 2006)
325 - What is Life? Part 2

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα