Cycle Email

Κύκλος των Διασκέψεων

17 έως 20 Οκτωβρίου 2016

Αγαπητοί Συν-εργάτες,

     

Ο Κύκλος των Διασκέψεων θα αρχίσει από σήμερα να κρατάει στο φως της ομαδικής ενατένισης την επερχόμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Οικότοπος ΙΙΙ - Habitat III) στο Κίτο του Ισημερινού, 17 - 20 Οκτωβρίου.

 

 

Οίκος – μια βαθιά υποβλητική λέξη, η οποία συνδέεται με την ταυτότητα, την οικογένεια, την κοινότητα και την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου. Κατά τα τελευταία 40 χρόνια, από την πρώτη διάσκεψη Habitat στο Βανκούβερ, όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, για πολλούς λόγους, αποφάσισε ότι το σπίτι τους δεν θα είναι στα χωριά αλλά στις πόλεις. Σήμερα, σχεδόν το 55% του κόσμου είναι κάτοικοι αστικών περιοχών. Αυτή η σημαντική μετανάστευση, από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, είναι βέβαιο ότι θα έχει σημαντικές συνέπειες για τον παγκόσμιο πολιτισμό και η τάση αυτή δεν φαίνεται να τελειώνει. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, ο ΟΗΕ συνεκάλεσε την Habitat III.

 

Ο σκοπός της διάσκεψης είναι να συζητηθεί το «πώς να κινητοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα και να εστιαστεί σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπινων οικισμών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αγροτικών κοινοτήτων, των χωριών, των κωμοπόλεων, των ενδιαμέσων πόλεων και των μητροπόλεων για την δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη .... Η Habitat III μπορεί να βοηθήσει στην συστηματοποίηση της ευθυγράμμισης ανάμεσα στις πόλεις και κωμοπόλεις και τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού στο ρόλο τους ως κινητήριων δυνάμεων της εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες θα περιλαμβάνουν εκπροσώπους από τις Κυβερνήσεις, τους δημάρχους και από το πλήρες φάσμα της ενδιαφερόμενης αστικής πλευράς.

 

 

Ενώ η Habitat ΙΙΙ εστιάζεται σε μία Νέα Αστική Ατζέντα, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το ρόλο που οι μικρές και αγροτικές κοινότητες θα παίξουν στο μέλλον. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών (GEN), για παράδειγμα, προωθεί την ιδέα των Οικολογικών Χωριών ως «τις κοινότητες στις οποίες οι άνθρωποι αισθά-νονται την υποστήριξη των γύρω τους και την ευθύνη προς αυτούς» και οι οποίες είναι «αρκετά μικρές, ώστε ο καθένας να αισθάνεται ασφαλής, ενδυναμωμένος και ότι τον βλέπουν και τον ακούν». Η GEN προτείνει τα οικολογικά χωριά να βασίζονται σε μια ισχυρή αίσθηση του τόπου και να έχουν τέσσερις βασικές διαστάσεις – Κοινωνική, Πολιτιστική / Πνευματική, Οικολογική και Οικονομική. Η Διεθνής Συμμαχία για την Εντοπιότητα (IAL), ένα πρόγραμμα για το Τοπικό Μέλλον, σημειώνει ότι «η εντοπιότητα δεν σημαίνει εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου ή τον περιορισμό όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο χωριού. Αφορά τη μετατόπιση της ισχύος από τις πολυεθνικές εταιρίες στα εθνικά κράτη, ενώ ταυτόχρονα τονώνει την περιφερειακή αυτοδυναμία».

 

Η πορεία προς την αστικοποίηση στο μέλλον θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη να εδραιωθεί η ψυχή σε μια αυθεντική αίσθηση του τόπου και μιας ρύθμισης της κοινότητας που να είναι κατάλληλη για την πνευματική, κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη του κάθε ατόμου.

 

Η Διάσκεψη Habitat ΙΙΙ εστιάζει στα πολλά θέ-ματα που προκύπτουν από την αστικοποίηση, και μέσω της, εκ μέρους μας, στήριξης αυτής της Διάσκεψης, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το όραμα μιας πιο άμεσης και γόνιμης διόδου προς ένα μέλλον όπου όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν σε οικισμούς, μικρούς και μεγάλους, που λειτουργούν σε αρμονία μεταξύ τους και με τα άλλα βασίλεια της φύσης.

 

Η εστίαση των Κύκλων στην Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου.

     

    

Σε φωτισμένη ομαδική συντροφικότητα,

 

     

Η Ομάδα των Κεντρικών Γραφείων,

Κύκλος των Διασκέψεων

* (Υ.Γ. πατώντας στον σύνδεσμο αυτό, το λογισμικό “Chrome” πιθανόν να διαμετακομίσει το αντίστοιχο αρχείο word στον υπολογιστή σας χωρίς προειδοποίηση. Για να δείτε το αρχείο αυτό θα πρέπει να πάτε στον φάκελο όπου τοποθετούνται τα διαμετακομισμένα αρχεία συνήθως)

Συντελεστές εικόνων: Future Lagos (second image): Courtesy of NLÉ and Zoohaus/Inteligencias Colectivas and MoMA; Eco Truly Park Ecovillage (third image).

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα